ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА С ЕКСПОНИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧНИ НАХОДКИ

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА С ЕКСПОНИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧНИ НАХОДКИ

категория:

Архитектурное проектирование

/

Дизайн интерьера

вид:
фаза:
общая площадь: