ПРЕУСТРОЙСТВО И УЗАКОНЯВАНЕ НА РЕСТОРАНТ,  с. Скутаре

ПРЕУСТРОЙСТВО И УЗАКОНЯВАНЕ НА РЕСТОРАНТ, с. Скутаре

© 2004 арх. С. Стефанов
категория:

Архитектурно проектиране

вид:
Обществена сграда
фаза:
Работен проект
разгърната площ:
580.00 кв.м