ЕКО ТРИМОНЦИУМ 2002 - КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЛОВДИВСКИТЕ ТЕПЕТА - международен конкурс -  1-во място

ЕКО ТРИМОНЦИУМ 2002 - КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЛОВДИВСКИТЕ ТЕПЕТА - международен конкурс - 1-во място

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Неповторимият облик на  Пловдив е резултат от богатото му историческо наследство, както и от специфичните природни дадености. Мекото взаимодействие между урбанизирания град и природата е несъмнено едно от най-привлекателните качества на града. Тепетата, река Марица и поречието, гребната база и парковете - правят града едно комфортно и уютно място за живеене.

 

Освен знаковото значение на хълмовете на Пловдив (известен като “Града на тепетата”), те са една прекрасна даденост, позволяваща живот близък до природата именно в централната градска част. С течение на времето - по естествен път - всяко от тепетата е поело някаква функция в развитието на града, която е станала неразделна част от облика му:

 

 

 

Трихълмие

Градът е възникнал на това място. Тук са експонирани останки от многопластовата структура на града. Със своите къщи-музеи, изложби, с Античния театър и Консерваторията, това място е културния център на града, важен пункт в културния туризъм на Пловдив.

 

 

 

 

Сахат тепе    

Към него тангира главната улица, което го е наложило като центро-образуващ елемент. Неслучайно там ще видим старата градска часовникова кула и днешната радио-телевизионна антена. В подножието му са се подслонили ресторанти, сладкарница и лятно кино.

 

 

 

 

Бунарджик     (Хълм на освободителите)

Въпреки противоречивите мнения относно историческата му символика, това тепе продължава да гледа централната градска част. В относително добро физическо състояние и добре озеленено, то е място за разходка на много пловдивчани. 

 

 

 

 

Младежки хълм                             

Спортни площи и поляни. Място за отдих и разходки, което е пропито от древна и силна енергия. Има загадъчен и леко мистичен характер. Това е най-високото тепе, и първото нещо, което се вижда, когато приближавате града.

 

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

 

Целта на този проект е да анализира състоянието на Младежкия хълм по отношение на цялостна визия, благоустрояване, достъп, комуникации, функция, социално значение, опазване на природата, растенията и животинските видове. Като резултат от този анализ - да се набележат проблемите и да се предложат конкретни мерки за тяхното отстраняване, както и да се развие градивна концепция за "съживяване" и по-пълноценно използване на потенциала на тепето.

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ  

 

Проучванията ни за състоянието на тепето разкриха някои обезпокоителни факти.

Наличието на големи годишни температурни амплитуди е причина за рушенето и свличането на скални маси, най-вече по южния склон на тепето. Това е не само притеснително от гледна точка на промяната на силуета на тепето, но и представлява сериозна опасност. 

 

 

 

 

 

Други аспекти, които могат да бъдат подобрени значително са: 

 

 - Липса на акцент или притегателен център на върха на тепето. Там откриваме необезопасена яма и хаотично стърчащи антени

 

 - Незадоволителната поддръжка на съществуващата алейна мрежа и паркови елементи. Алейната мрежа е сравнително добра, но почти навсякъде е занемарена. Автомобилната алея е в сравнително добро състояние почти до върха, където е разрушена. Зелените площи не се поддържат, с изключение на някои южни части.

 

 - Липса на осветление

 

 - Затруднена комуникация от прилежащите квартали. Единственият удобен достъп в момента е от запад, от еднопосочна улица. Това комуникационно отдалечава тепето от града. Автомобилният  достъп от изток е в лошо състояние, неизграден до край и с изключително неудобно влизане. Големият пешеходен поток от южните квартали е затруднен поради пресичането на ЖП линии и градска магистрала. Хълмът е недостъпен от север  поради разположеното в полите му военно поделение.

 

 - Недостатъчно присъствие на рекреационни и обществени функции, които да се явят като преходни в контактните зони с урбанизираната среда. Младежкият хълм е отлично място за разходка, но маршрутите биха могли да бъдат още по-разнообразни с повече спортни съоръжения, еко-пътеки, атракции за деца и площадки за игра на домашни любимци. Липсват пейзажно разположени заведения. Рушащият се скелет на пионерския дом е спомен от желанието на града да даде място за развлечение на младите си хора.

 

 

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

 

За да може тепето да е използваемо, то трябва на първо място да бъде безопасно. Затова трябва да се вземат мерки за консервирането на определени участъци, като се овладеят процесите, водещи до eрозия. 

   

Основен приоритет на този проект е набелязване на проблемните зони и предпазването им от разрушителните температурни влияния.

Това може да бъде постигнато чрез изграждане на тънко прозрачно мембранно покритие над проблемните участъци, което да създаде относително постоянен температурен микроклимат и в същото време да обособи нови интересни използваеми пространства.

Мембраната е удивителен материал с редица технически и екологични предимства. Той е изключително топло и студоустойчив. Светлинният спектър, който покритията от този вид пропускат може да варира в зависимост от конкретните изисквания. Позволява да се покрият големи площи, като се използва "невидима" конструкция от обтегачи.

Освен това, в покритите пространства, които следват скалния релеф, се създава благоприятен микроклимат за обитаване, където могат да се интегрират обществени функции - зоокът, ботаническа градина, площадки за наблюдение, изложби, природонаучни мероприятия и др.

 

 

 

 

 

 

Особено внимание обръщаме на тоталния ре-дизайн на върха на тепето - логичната крайната цел на посетителите и визуален репер, който да откроява силуета на Младежкия хълм от десетки километри разстояние. За да се привлече вниманието на хората е нужно не само естетическо оформление, но и влагане на емоционален елемент или символ, който да подкрепи смислово това изпълнено с енергия място.

За тази цел -  на мястото на зеещата яма (отдавна изоставен открит басейн) се предвижда парково пространство с места за почивка, кътове за пикник и много зеленина.

 

Безразборно стърчащите антени се организират в единна високо-технологична структура, представляваща съвременна скулптура с фина цилиндрична форма, изградена от полупрозрачна мембрана. Във вътрешността на този цилиндър е предвидено специално диодово осветление, което създава допълнителен ефект на ефирност и лекота на този  уникален  елемент и го обгръща в мека светлинна аура.

Диодовото осветление позволява неизчерпаеми възможности от цветове и динамика в реално време - лесно може да превърне "скулптурата" в "сигнална ракета", която предава на жителите на града своето "настроение" и своите послания. Нощно време визуалните ефекти могат да варират от насочен нагоре сноп бяла светлина - символ на чистота и целомъдрие, до истинско светлинно шоу, когато градът не спи.

 

 

 

 

 

Проектът цели Младежкия хълм да запази и оправдае своето име.  Освен условия за спорт и разходки, на мястото на настоящия пионерския дом може да бъде изграден съвременен Младежки дом, включващ медиатека, компютърни и зали, туристически и билетен център, изложбена площ, игри, зала за концерти, кино, зали за курсове, образователни дейности и т.н.

 

Концепцията ни включва възстановяване и обогатяване на парковите пространства и алейната мрежа под формата на уъркшоп-и

- от местни младежи и гостуващи млади хора от различни точки на земното кълбо. Почасовата работа за ученици и студенти, както и утвърдената вече в цял свят практика на доброволен младежки труд, са работещи формули при много еко-проекти.

Групи, под ръководството на квалифицирани лица, могат да се включат във всички мероприятия от почистване на терена до изработване на паркови елементи и скулптури.

Предвижда се удължаване на маршрута на детската железница, любима атракция за поколения пловдивчани.

Работата ще придобие формата на арт-работилница, в която младите хора ще имат възможност сами и по свой вкус да създадат среда за себе си.

В училищата могат да се провеждат конкурси за най- различни детайли, като награда за най-добрите проекти ще е реалното им приложение.

Мислим, че това ще мотивира младите хора и те ще заобичат още повече Младежкия хълм.

 

В проекта е предвидено да се използват съвременни източници на екологична енергия и енергоспестяващи съоръжения. Поради  икономическата ефективност, екологичност и дълъг живот - предлагаме осветлението на цялото тепе да се осъществи с диодови осветителни тела.

 

Запазвайки контурите  на характерния силует на Младежкия хълм, ние интегрираме пулсиращи светещи пояси, жужащи от живот. Меко сияние ще опасва тепето нощем и ще се вижда далеч извън границите на града. Скулптура от светлина ще озарява най-високата точка на Пловдив.

Новият символ на града ще е светлината.

© 2002 архитект Р. Бекирова, архитект С. Стефанов
категория:

Еко-решения и устойчивост

/

Ландшафтен дизайн

/

Градоустройство

вид:
Паркоустройство, Благоустройство
фаза:
Конкурсен проект
описание:
третира естетически, социални и екологични аспекти