Архитектурно проектиране

- жилищни / обществени / промишлени сгради
- реконструкции / реставрация и консервация
- архитектурни концепции
- екологична архитектура
- експериментална жилищна среда

- архитектурни детайли
- инженерни решения

- архитектурно заснемане

- авторски надзор
- консултации / управление на проекти

 

Еко-решения и устойчивост

- еко-концепции

- устойчива архитектура

- пасивни сгради

- природосъобразни сгради

- енергийно-устойчиви сгради

- възобновяеми енергийни източници

- автономни сгради

- екодизайн

- еко-иновации

- природозащитни дейности

 

 

Дизайн и инженеринг

- дизайн на мебели

- продуктов дизайн

- промишлен дизайн

- дизайнерски линии

- устойчив дизайн

- футуристичен дизайн

- експериментален дизайн

- ре-дизайн  

- технологии

- макети и прототипи

 

 

3D Моделиране и визуализации

- изграждане на 3D модели

- фотореалистични архитектурни визуализации

- детайлни изображения и илюстрации

- 3D  анимация
- виртуална реалност
- мултимедийни презентации

 

Ландшафтен дизайн

- озеленяване

- паркоустройство и благоустройство

- публични пространства

- градини/ зимни градини

- вътрешно озеленяване

- дървета, цветя и декоративни растения

- поливни и напоителни системи

 

 

Арт

- графичен дизайн

- уеб дизайн

- презентации

- пърформанси и поп-арт

- декорация

- художествено оформление

- финални щрихи

 

Интериорен дизайн

- индивидуални проекти

- комплексни решения

- обзавеждане и дизайн на мебели

- пространствени и цветови решения

- подбор на материали, декори и аксесоари

- бутиково обзавеждане  

 

 

Градоустройство

- градоустройствени концепции

- общи устройствени планове (ОУП)

- подробни устройствени планове (ПУП)

- работни устройствени планове (РУП)

- стратегии за развитие на градската среда

- урбанизъм

 

 

Иновации

- иновативни идеи

- иновативни продукти

- иновации в строителството

- проучване и развитие

- оптимизация и енергийна ефективност