3D Моделиране и визуализации

   За цялостното възприемане на даден проект е важен начинът на презентиране. Често първото впечатление е решаващо. Затова детайлното 3Д моделиране, фотореалистичните визуализации и мултимедийните презентации са от първостепенно значение за нашата работа. Те са основно средство за комуникация между архитекти / дизайнери и клиенти, както и между инвеститори и крайни потребители.

   Архитектурно студио CREATON изработва професионални презентационни материали за онагледяване на архитектурни проекти, интериорни проекти и отделни елементи на дизайна:

 - виртуални 3Д модели

 - изображения с висока резолюция (визуализации, илюстрации)

 - печатни материали (плакати, рекламни пана, брошури)

 - анимации, филми

 - интерактивни приложения (уеб страници, електронни презентации)