Еко-решения и устойчивост

   Осъзнаването на комплексните принципи на една сложна система - животът на нашата планета - ни помага да изградим нови представи за цялостното си поведение. Единствено от нас зависи бъдещето на тази система и подобна отговорност не може да бъде прехвърлена на друг. Решението да следваме пътя на екологичния и природосъобразен начин на живот е признак за социалното ни съзряване.

   Архитекти, дизайнери и градостроители са основните звена, чиито идеи формират концепцията за устойчиво развитие. С намиране на точното решение в подходящия момент можем да задоволим всичките си потребности, като успоредно на това да спестим средства и природни ресурси и да бъдем по-независими.

   Екологичният начин на мислене е инструмент за изграждане на основите на ново общество - по богато и по-щастливо в глобален мащаб. Разбирането на природните процеси и усвояването на "зелената" енергия са стъпки, които ще ни предоставят много повече блага, отколкото можем да предположим.