ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ В СТАРИНЕН ПЛОВДИВ - 1-во място в конкурса ARCHIDEA 2005, категория обществени сгради

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ В СТАРИНЕН ПЛОВДИВ - 1-во място в конкурса ARCHIDEA 2005, категория обществени сгради

Инициативата за нова художествена галерия има за цел да обогати културното пространство на Пловдив с едно съвременно съоръжение, където градът с гордост да може да представя български и чужди автори.

Проектът е вдъхновен от големия пловдивски художник Димитър Киров. Неговата визия за създаване на допълнително галерийно пространство за излагане на творби на съвременни автори в непосредствена близост до постоянните експозиции в Градската художествена галерия носи силен заряд, но поставя огромно предизвикателство. Набелязаното място се намира в културно-исторически резерват Старинен Пловдив, където новото строителство е нежелателно и силно ограничено. От друга страна - традициите и дълбоката връзка между пловдивските художници и Стария Пловдив повеляват именно това...

За решаването на този ребус е необходима силна архитектурна концепция, която да удовлетворява изискванията на артистичните среди, общината, посетителите и всички граждани.

 

 

 

 

 

В основата на предложената концепция е заложено изграждането на "невидима" галерия, вкопана в терена, която не променя визията на кръстовището, посрещащо посетителите на Стария град, запазва старата порта на галерията, обилната зеленина и внушителния стенопис на подпорната стена.

При това - подземното разполагане на галерията не означава разрушаване на части от тепето. Поради голямата денивелация на терена, градинката пред Градската галерия е изравнена със земен насип. Именно това дава възможност, с минимална корекция по релефа, под нея да бъде обособена новата галерия.

Липсата на конфликт между старо и ново строителство е водеща цел за всички проекти, свързани със съхранение и опазване на културното наследство и експониране на естествените дадености на средата.

Новопроектираната изложбена площ е в непосредствена близост до Градската художествена галерия, което тематично ги обединява в Галериен комплекс.

Близостта на съседните сгради, стълбището към старата галерия, местоположението на подпорната стена със стенописа, както и геологичната характеристика на мястото, определят основните обемни параметри на новата сграда. Във височина - ограничител на пространството е съществуващото ниво на градинката пред старата галерия. 

 

 

 

 

 

Местоположението ѝ е изчислено по начин, позволяващ още с влизането на посетителя, вниманието да се насочи към извисяващата се Градска Художествена Галерия от зашеметяващ ракурс. Фасадата на съществуващата сграда остава скрита от нивото на улицата, поради даденостите на терена и зеленината. Част от концепцията на настоящия проект е да се отвори нова перспектива към нея. Всичко това е постигнато с пестеливост и чистота в дизайна, за да се избегне визуално "конкуриране".

Входът е решен като стъклен клин, врязващ се в пространството на новата галерия. Тя е развита на два етажа, като горният етаж е разделен на две полу-нива. По този начин се осигурява повече обем за излагане на по-мащабни творби и допълнително се обогатява пространството. В тази част от обема на първия етаж, където височината е по-малка са разположени обслужващите помещения.

 

 

 

 

 

 

Интериорът е  светъл, просторен и изчистен от детайл, което насочва вниманието директно към художествените произведения и подчертава изразителната архитектура на старата галерия.

Пространството в пробива на горното ниво е сигнирано от широки конструктивни елементи с височина около 6.50м, минаващи през двата етажа и осигуряващи изложбена площ за обемисти художествени произведения.

Връзката между нивата се осъществява чрез стълби и асансьор, с което цялата нова галерия става достъпна за хора с увреждания.

Разполагането на експозиционните площи позволява последователно разглеждане, без да се налага повторно преминаване през едно и също място.

 

 

 

 

 

 

В естетиката на проекта е заложен принципът на контраста: внушителна фасада украсена с орнаменти срещу подземна структура с изчистен интериор - пресъздаване на две отделни епохи и символично изражение на отдалечеността на двете галерии във времето.

© 2005 архитект Р. Бекирова, архитект С. Стефанов
категория:

Архитектурно проектиране

/

Интериорен дизайн

/

Арт

вид:
Обществена сграда
фаза:
Работен проект
разгърната площ:
510.20 кв. м