ПАНТЕОН - в памет на жертвите от Втората световна война

ПАНТЕОН - в памет на жертвите от Втората световна война

1. Култ

Това не е точно сграда. Когато се намираш на място, където витае духът на смъртта е нормално да се чувстваш особено...    И пирамидите са такива места.

 

2. Симетрия

Характерно за симетрията е, че  не е необходимо да я разбираш за да я възприемаш. Съществуват различни видове симетрии, основани на функции от 1-ва до n-та степен. Резултат: мултиплициране на елементи; обособяване на енергийни точки / линии / равнини...  Симетрията е знак за ритуалност и респект.

 

3. Световни посоки

ИЗТОК/ ЗАПАД/ СЕВЕР/ ЮГ - неслучайни понятия, произлизащи от обективните характеристики на планетата Земя. Четири начина да влезеш в пантеона и четири - да излезеш.

 

4. Посока "нагоре"

Има близки и далечни места.   Колко далечни?  -  Места извън обсега на човешките възприятия.

 

5. Отделяне от земята I: огледала

Нематериална повърхнина, граница между два свята би нарекла себе си "огледало". 

 

6. Отделяне от земята II: тяга

Изненадващо лесно е да се преодолее гравитацията. Въпросът е - можем ли да я управляваме?

 

7. Универсални форми

Тук се намесва математиката. Кръг (S=π.r2), триъгълник (S=a.ha/2), квадрат (S=a2). Съвършени с елементарната си същност.

 

8. Усещане за вода

Водата е в основата на живота. Малко вещества могат да се похвалят с подобна характеристика. А иначе нищо особено - два атома водород се свързват с един кислород.

 

9. Капки време  

Ако искаме да се промъкнем отвъд пределите на времето, добре е да си носим нещо като часовник - все пак липсата на "време" може да доведе до пълен хаос.

 

0. Връзка с космоса

................................-..........................-.............................-........................-...............-............

 

 

 

 

    Четирите асансьора, разположени във вертикалните носещи елементи на сградата са облицовани с огледални стъкла. Така се създава илюзията, че Пантеонът се носи във въздуха. Ефектът "мараня", постигнат чрез специално конструираните изходи на климатичната инсталация допълнително увеличава тази илюзия. Този стремеж за  "отделяне от земята" символизира връзката между дух и вечност.  

 

 

 

 

     Във вътрешността на сградата откриваме кристални сфери с имплантирани тленни останки и артефакти, разположени около кръгло "езеро". От точките, в които сферите се проектират върху водната повърхност се засмуква вода до най-високата точка на Пантеона, откъдето се изпуска по една капка на всеки 60 секунди. Всяка капка пада точно в центъра на "езерото" от височина 6м, като образува избледняващи концентрични вълни. Това е своеобразен начин да почувстваш времето.

През нощта, в процепа между двете стоманени "черупки" могат да се видят множество светлини. Всяка от тях напомня за нечий живот.  

 

 

 

 

© 2000 архитект С. Стефанов
категория:

Архитектурно проектиране

вид:
Обществена сграда
фаза:
Концептуален проект
разгърната площ:
1945.00 кв. м