АРХИТЕКТУРА, КОЯТО ВДЪХНОВЯВА

CREATON е сдружение на архитекти и дизайнери със сходни възгледи и естетически критерии, съчетани с разнообразни интереси и опит в различни сфери на професионалната дейност. Творческите ни успехи са в резултат на персонален подход към клиентите, прецизност към най-дребните детайли, ефективност и безкомпромисно качество.
Екипът ни работи върху проекти от различен мащаб – от градоустройствени планове, архитектурни концепции, жилищни, обществени и промишлени сгради, до енергийно-устойчиви сгради, еднофамилни къщи, интериорни проекти и елементи на дизайна. Сериозното отношение към дейността по създаване на нова обитаема среда е споделено и от инженерните екипи, с които си партнираме. Благодарение на това можем да ви предложим уникални дизайнерски решения и цялостно професионално инвестиционно проектиране.

НАШАТА ЦЕЛ

Най-важно за нас е да

продължим да търсим новото.

Да уважаваме традициите, но

в същото време да усещаме

бъдещето - обществото,

технологиите, нуждите на

хората и призивите на

природата. Философията ни

е да сме без предразсъдъци в

старанието си да създаваме

по-хармонична жизнена среда

за  всички.